kloakeftersyn og kloakservice

Kloakeftersynsordning (KEO) ved boligsalg: Sikring af dit hjem og din investering

Når du står over for et boligsalg, er der mange faktorer at tage højde for for at sikre, at processen går glat, og at både sælger og køber er tilfredse med handlen. En af de vigtigste aspekter, der ofte overses, er tilstanden af kloaksystemet. Hos DK-Kloakservice.dk tilbyder vi kloakeftersynsordningen, som er en omfattende vurdering af kloaksystemet, der kan beskytte både købere og sælgere mod skjulte skader og uventede omkostninger.

Hvorfor er Kloakeftersynsordningen Vigtig ved Boligsalg?

Sikring mod skjulte skader

Ved at få foretaget en kloakeftersynsordning før boligsalget kan sælgere sikre sig mod senere krav fra købere om skjulte skader. Dette kan spare begge parter for store omkostninger og ubehagelige overraskelser.

Øget købertryghed

Købere føler sig mere sikre ved at købe en ejendom, hvor kloaksystemet er blevet grundigt inspiceret og godkendt. Dette kan gøre ejendommen mere attraktiv og lettere at sælge.

Forhandlingsværktøj

En kloakeftersynsrapport kan bruges som et effektivt forhandlingsværktøj under prissætningen af ejendommen. En dokumenteret sund kloaktilstand kan øge ejendommens værdi, mens identificerede problemer kan løses på forhånd eller indgå i prisforhandlingerne.

Hvad er Kloakeftersynsordningen?

Kloakeftersynsordningen (KEO) er en frivillig ordning, der sikrer huskøbere mod skjulte kloakskader ved boligsalg. Eftersynet består af en TV-inspektion og en visuel inspektion af kloakken. Inspektionen kontrollerer for klimabeskyttelse, rottesikring og lovlighed af installationerne. Efter inspektionen udarbejdes en detaljeret kloakeftersynsrapport, som kan bruges ved hushandler for at informere købere om kloaksystemets tilstand.

Hvordan Foregår Kloakeftersynsordningen?

1. Forberedelse

Før inspektionen starter, udføres der normalt en grundig rengøring af kloakrørene for at sikre, at kameraet kan bevæge sig frit og give klare billeder.

2. TV-Inspektion

Under TV-inspektionen sendes et specialdesignet kamera ned i kloakrørene, hvor det giver en live video feed, der afslører eventuelle problemer såsom skader, blokeringer eller utætheder.

3. Visuel Inspektion

Vores erfarne kloakmestre udfører også en visuel inspektion af kloaksystemet for at identificere eventuelle synlige problemer og sikre, at alle installationer er lovlige og i god stand.

4. Rapport

Efter inspektionen udarbejdes en detaljeret kloakeftersynsrapport. Rapporten dokumenterer eventuelle problemer og foreslår nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesforanstaltninger.

Fordele ved Kloakeftersynsordningen

  1. Nøjagtighed: Præcis lokalisering og dokumentation af kloakproblemer.
  2. Forebyggelse: Tidlig identifikation af potentielle skader for at undgå fremtidige problemer.
  3. Effektivitet: Hurtig og grundig inspektion ved hjælp af avanceret teknologi.
  4. Besparelser: Reducerer risikoen for dyre reparationer og juridiske tvister efter salg.
  5. Tryghed: Giver både sælgere og købere ro i sindet ved ejendomshandler.

Kontakt DK-Kloakservice.dk

For mere information om kloakeftersynsordningen ved boligsalg, kontakt DK-Kloakservice.dk. Vi står altid klar til at hjælpe dig med dine kloakbehov og sikre en problemfri bolighandel.

Sikre dit kloaksystem og beskyt din investering med vores professionelle tjenester.