Kloakeftersynsordning - KEO

En fornuftig tilføjelse til eftersynsordningen

Kloak eftersyns ordningen (KEO) er opbygget efter samme princip som el-eftersynsordningen. Det vil sige at der laves en undersøgelse af en boligs kloaksystem, og efterfølgende udfærdiges der en rapport over undersøgelsen. Denne rapport vil typisk fremgå som et informativt dokument i forbindelse med et boligsalg på samme vilkår som tilstandsrapporten. Kloak eftersynet består af en tv-inspektion og en visuel inspektion af kloakken, hvor det tjekkes om ejendommen er klimasikret, rottesikret og om kloakinstallationerne i og omkring huset er lovlige og funktionsdygtige.

Øget sikkerhed for boligkøbere

Kloakeftersynsordningen er:

 • En frivillig ordning inspireret af den obligatoriske ordning for el-eftersyn.
 • En måde at sikre huskøbere mod skjulte mangler og skader på kloakinstallationerne.
 • En kloakeftersynsrapport, som huskøberne kan læne sig op af, når de køber bolig.

Huskøbere tænker sjældent på kloaksystemet, når de beslutter sig for at købe et hus. Derfor går det sommetider helt galt, når det nye hus senere viser sig at have kloakskader, der giver anledning til problemer med fugt og skimmel eller en tilstoppet kloak. Indimellem opleves det desværre også, at der købes et hus, som er en rotterede. Når huset er købt og de nye ejere flyttet ind, er det ofte for sent og det er nu huskøberne som står med de store ekstraregninger på mange tusinde kroner til udbedring af kloakskader og skader på bygninger og inventar. Dette selvom tilstandsrapporten meldte alt vel. Det skyldes, at der i tilstandsrapporten hverken tages stilling til, om kloakken er lovlig eller fungerer. For at styrke forbrugernes beskyttelse i forbindelse med en hushandel og for at sætte fokus på kloaksystemet, etablerer Dansk Industri, Kloaksektionen i samarbejde med Danske Kloakmestre og DM&E nu en helt ny Kloak-Eftersyns-Ordning i 2024.

en mulighed for boligmarkedet

Den nye Kloak-Eftersyns-Ordning (i daglig tale KEO) etableres indtil videre som en frivillig ordning, der stilles til rådighed for markedet i forbindelse med hushandler. KEO kommer til at fungere efter samme principper som den el-eftersynsordning, der blev etableret som en del af huseftersynsordningen tilbage i 2012. Et kloakeftersyn under KEO består af en tv-inspektion af tilgængelige kloakinstallationer fra en brønd. Derudover foretages en visuel inspektion af tilstanden af ejendommens kloakinstallationer, og det undersøges, hvorvidt ejendommen er beskyttet mod opstigende vand fra kloakken og mod rotte indtrængen. Der udarbejdes en kloakeftersynsrapport, der oplyser om tilstanden af kloakinstallationen og giver en vurdering af, om kloakinstallationen er lovlig. Kloakeftersynsrapporten indberettes via en digital portal, og rapporten sendes afslutningsvis til rekvirenten, typisk ejeren, af den ejendom der er gennemgået.

Et kloakeftersyn foretages af autoriserede kloakmestre, og de medarbejdere der skal foretage eftersynet er særligt uddannet i netop KEO og er foruden dette også uddannede tv-operatører.

Kloakbranchen vil med denne ordning styrke forbrugernes beskyttelse og sætte fokus på kloak systemet.

FAQ om Kloakeftersynsordningen (KEO)

Hvad er Kloakeftersynsordningen (KEO)?

Kloakeftersynsordningen (KEO) er en frivillig ordning, der tilbyder en grundig undersøgelse af en boligs kloaksystem. Formålet er at sikre, at kloaksystemet er funktionsdygtigt, lovligt, klimasikret og rottesikret.

 

Hvorfor er KEO vigtig ved en bolighandel?

KEO er vigtig, fordi den hjælper med at synliggøre eventuelle problemer med kloaksystemet, som kan føre til store uforudsete udgifter og sundhedsproblemer for nye boligejere. En kloakeftersynsrapport kan forhindre køb af en ejendom med skjulte kloakproblemer.

 

Hvad inkluderer et kloakeftersyn under KEO?

Et kloakeftersyn under KEO inkluderer en tv-inspektion af tilgængelige kloakinstallationer fra en brønd samt en visuel inspektion af kloakinstallationerne. Der udarbejdes en rapport, der beskriver tilstanden og lovligheden af kloaksystemet.

 

Hvem udfører kloakeftersynene?

Kloakeftersynene udføres af autoriserede kloakmestre, der er særligt uddannet i KEO og også er uddannede tv-operatører.

 

Hvordan bestiller jeg et kloakeftersyn?

Du kan bestille et kloakeftersyn ved at kontakte en autoriseret kloakmester, der er tilknyttet KEO. De vil arrangere en tid for inspektionen og udarbejde rapporten for dig.

 

Hvad koster et kloakeftersyn?

Prisen på et kloakeftersyn kan variere afhængigt af ejendommens størrelse og kompleksiteten af kloaksystemet. Det er bedst at kontakte en autoriseret kloakmester for at få et præcist tilbud.

 

Er KEO obligatorisk?

Nej, KEO er en frivillig ordning. Den er dog stærkt anbefalet, især ved køb og salg af ejendomme, for at sikre, at kloaksystemet er i god stand og opfylder lovkravene.

 

Hvordan bidrager KEO til miljøbeskyttelse?

KEO bidrager til miljøbeskyttelse ved at sikre, at kloaksystemer er tætte og funktionsdygtige, hvilket forhindrer udsivning af spildevand, der kan forurene grundvand og jord.

 

Kan en kloakeftersynsrapport bruges til forsikringsformål?

Ja, en kloakeftersynsrapport kan være nyttig i forbindelse med forsikringer. Nogle forsikringsselskaber kan tilbyde bedre dækning eller lavere præmier for ejendomme, der har en opdateret og godkendt kloakeftersynsrapport.

 

Hvad gør jeg, hvis kloakeftersynet afslører problemer?

Hvis kloakeftersynet afslører problemer, vil rapporten give detaljerede oplysninger om nødvendige reparationer eller opgraderinger. Det er vigtigt at tage disse anbefalinger alvorligt og få udført de nødvendige arbejder af en autoriseret kloakmester.

 

Er der klagemuligheder, hvis jeg er utilfreds med et kloakeftersyn?

Ja, KEO indeholder en klagemulighed til en uvildig ankeinstans, hvor afgørelser skal følges af kloakmesteren, der har udført kloakeftersynet. Dette sikrer, at alle parter er tilfredse med udfaldet.

Yderligere fordele ved KEO

Udover de allerede nævnte fordele, er det vigtigt at bemærke:

 • Forebyggelse af store udgifter: Ved at få udført et kloakeftersyn inden køb af en ejendom kan købere undgå store uforudsete udgifter til reparation af skjulte kloakskader.
 • Forbedret ejendomsværdi: En ejendom med en dokumenteret velfungerende kloakinstallation kan have en højere markedsværdi og appellere til flere potentielle købere.
 • Tryghed for købere: En kloakeftersynsrapport giver købere tryghed og sikrer, at de ikke køber en ejendom med skjulte problemer, der kan føre til sundhedsmæssige eller strukturelle problemer i fremtiden.
 • Miljøbeskyttelse: Et velfungerende kloaksystem bidrager til miljøbeskyttelse ved at forhindre udsivning af spildevand, der kan forurene grundvand og jord.
 • Langsigtet planlægning: Ejendomsejere kan bruge kloakeftersynsrapporten til at planlægge nødvendige vedligeholdelsesarbejder og investeringer i deres ejendom over tid, hvilket kan spare penge og reducere uforudsete reparationer.
 • Forebyggelse af rotteproblemer: Ved at sikre, at kloakinstallationen er rottesikret, kan ejendomsejere reducere risikoen for rotteangreb, som kan forårsage alvorlige skader og sundhedsproblemer.
 • Juridisk klarhed: KEO-rapporten kan hjælpe med at afklare juridiske spørgsmål vedrørende kloakinstallationernes tilstand og ansvar for eventuelle fejl eller mangler, hvilket kan være nyttigt i tvister mellem køber og sælger.
 • Forbedret forsikringsdækning: Nogle forsikringsselskaber kan tilbyde bedre dækning eller lavere præmier for ejendomme, der har en opdateret og godkendt kloakeftersynsrapport.
 • Øget markedsgennemsigtighed: KEO-ordningen bidrager til en mere gennemsigtig boligmarked ved at give potentielle købere adgang til vigtige oplysninger om ejendommens kloaksystem, hvilket kan hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger.

Bestil dit kloakeftersyn her