< All Topics
Print

Vakuumventiler

En vakuumventil er beregnet til lukke luft fra omgivelserne og ind i afløbssystemet, derved hindres
vandlåse i at blive udsuget (tømt) på grund af undertryk i afløbssystemet.
Undertryk kan opstå når mange installationer anvendes på samme tid, som f.eks. brusebad,
køkkenvask, vaskemaskine og toilet.
Vakuumventilen kontrolleres jævnligt for om åbne-og lukkefunktionen er intakt og fungerer. Vær
opmærksom på om vakuumventiler er udført af et materiale som er særligt udsat for
gennemgnavning ved rotteforekomst.
Det anbefales at installere rottespærre i afløbsinstallationer med vakuumventiler.
Eventuelle lugtgener fra afløbsinstallationerne kan skyldes defekt vakuumventil, kontakt autoriseret
vvs-installatør hvis vakuumventiler er defekte.
På medfølgende tegninger ses placeringen af vakuumventiler.
Principskitse af vakuumventil

Table of Contents