< All Topics
Print

Tagrender

Tagrender er beregnet til at bortlede tagvand og tilsluttes afløbsinstallationen via et eller flere
tagnedløb.
Tagrender er tilsluttes faskiner bør ikke være udført af materialer der afgiver tungmetaller som f.eks.
kobber eller zink, idet det bør undgås at nedsive tungmetaller i undergrunden eller til grundvandet.
Tagrenderne renses mindst 2 gange om året, eller når der er synlig forstoppelse.
Principskitse af tagrende med afløb til faskine

Table of Contents