< All Topics
Print

Skal en rottespærre serviceres?

For at sikre problemfri drift af rottespærren, anbefaler vi at rottespærren serviceres minimum en gang om året. Bliver dette ikke gjort, kan du risikere at rottespærren mister sin effekt og du dermed ender med at skulle have en skadedyrs bekæmper ud og fjerne rotterne.

Når en rottespærre serviceres bliver følgende udført:

  • Afmontering
  • Rengøring
  • Eftersyn
  • Udskiftning af defekte dele
  • Montering

Når dette er gjort, er du sikker på at din rottespærre fungerer korrekt.

Table of Contents