< All Topics
Print

Kan rotter gå til angreb?

Rotter er smittefarlige. De bærer på næsten alle de smitstoffer, som kan gøre mennesker syge. Rotter vil bide og gå til angreb, hvis de føler sig truet og trænges op i et hjørne. Rottebid må ikke undervurderes og kræver lægebehandling.

Table of Contents