< All Topics
Print

Kan en rottespærre stoppe kloakken

I meget sjældne tilfælde kan en rottespærre være skyld i en stoppet kloak. Dette skyldes dog typisk at der er blevet skyllet ting ud i toilettet, som der ikke burde være, f.eks. vådservietter eller lignende, eller at rottespærren ikke er blevet serviceret. 

Kloakken udformning kan give problemer med tilstopning ved montering af en rottespærre. Dette viser sig inden for ganske få dage, og i disse tilfælde vil vores samarbejde undersøge problemet, og i nogle tilfælde afmontere rottespærren, og du vil få pengene tilbage, hvis reklamationen er modtaget indenfor 5 hverdage fra installationsdagen. 

Table of Contents