< All Topics
Print

Hvordan virker en rottespærre?

En rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til en hovedkloak. Ideen er at spærre rotternes vej fra det store kloaknet til det lokale kloaknet under din grund. En rottespærre sørger for, at kloakvand kan passere, mens rotter bliver holdt ude.

Table of Contents