< All Topics
Print

Hvor placeres rottespærre?

En rottespærre består af to klapper, der placeres i kloakledningen. Klapperne kan kun åbnes den ene vej. På den måde kan vandet komme ud, men rotterne kan ikke komme ind. En rottespærre opsættes typisk i kloakrøret for spildevand ude i brønden ved vejen (skelbrønden).

Table of Contents