< All Topics
Print

Hvor ofte skal rottespærre tjekkes?

Vi anbefaler, at en autoriseret kloakmester yder service på rottespærren mindst én gang om året. Her bliver rottespærren rengjort, testet og eventuelle defekte dele bliver skiftet ud.

Table of Contents