< All Topics
Print

Hvad står KEO for ?

KEO står for Kloakeftersynsordning og er opbygget efter samme princip som el-eftersynsordningen. Det vil sige at man laver en undersøgelse af kloak systemet ved en bolig og efterfølgende udfærdiger en rapport til kunden – typisk en boligmægler. Eftersynet består af en tv-inspektion og en visuel inspektion, hvor man tjekker om ejendommen er klimasikret, rottesikret og om installationen er lovlig og funktionsdygtig.


Læs også:

Hvad kan jeg bruge KEO til ?
Hvad får jeg ved KEO ?
Et kloakeftersyn under KEO består af?
Er KEO et lovkrav?
Er det en god idé at få lavet en KEO rapport?

Table of Contents