< All Topics
Print

Hvad kan jeg bruge KEO til ?

Du kan bruge KEO til at få gennemgået kloakinstallationen af din bolig eller en bolig du sælger. Når du får gennemgået kloakinstallationen af boligen, får du en rapport hvor alle punkter er gennemgået. Du kan derfor vide dig sikker på at du ikke har fejl eller mangler ved kloakinstallationen for eksempel i forbindelse med et hussalg.

Læs også:

Hvad står KEO for ?
Hvad får jeg ved KEO ?
Et kloakeftersyn under KEO består af?
Er KEO et lovkrav?
Er det en god idé at få lavet en KEO rapport?

Table of Contents