< All Topics
Print

Hvad får jeg ved KEO ?

Der udarbejdes en kloakeftersynsrapport, der oplyser om tilstanden af kloakinstallationen og giver en vurdering af, om kloakinstallationen er lovlig.

Læs også:

Hvad står KEO for ?
Hvad kan jeg bruge KEO til ?
Et kloakeftersyn under KEO består af?
Er KEO et lovkrav?
Er det en god idé at få lavet en KEO rapport?

Table of Contents