< All Topics
Print

Højvandslukke (monteret på spildevandsledninger)

Højvandslukket har som formål at hindre opstigende kloakvand i at trænge ind i bygningen. Højvandslukket er indrettet med 2 klapper, hvoraf det ene er et automatisk lukke der lukker, når kloakvandet ude fra hovedkloakken stiger baglæns i kloaksystemet og op i husets stikledning. Udover det automatiske lukke er der også et manuelt tvangslukke. Ved ferie eller udrejse gennem længere tid anbefales det, at det manuelt betjente lukke aktiveres, ved at flytte betjeningshåndtaget til lukket stilling. Husk at åbne lukket igen inden de afløbsinstallationer der føres gennem højvandslukket tages brug igen. Når højvandslukkets alarm aktiveres, betyder det, at afløbsinstallationer der føres til højvandslukket ikke kan bruges mens alarmen er aktiveret Højvandslukker skal serviceres mindst én gang årligt iht. fabrikantens specifikationer af en sagkyndig person. Korrekt servicering er også vigtigt af hensyn til eventuel garanti og forsikringsdækning ved vandskader m.v. Kontakt autoriseret kloakmester ved driftsproblemer og for servicering af højvandslukke. På vedlagte tegninger ses højvandslukkets placering og indretning.

Principskitse af højvandslukke på spildevandsledning.
Table of Contents