< All Topics
Print

Gulvafløb (firkantede, runde, trekantede eller render)

Gulvafløb har som formål at bortlede det tilførte afløbsvand til afløbsinstallationen, og er indrettet med en lugtlås (vandlås) der forhindrer kloaklugt i at trænge op af gulvafløbets rist. Lugtlåsen er typisk indbygget i gulvafløbet og skal være fyldt med vand for at virke. Hertil er fri vandpassage en forudsætning. For at undgå lugtgener eller en stoppet vandlås, skal den renses jævnligt.

Start altid med at fjerne risten. Indbygningsvandlåse findes i flere typer, nogle er fastspændt med skruer, andre er bare trykket ned i afløbet. Indbygningsvandlåsen tages op og renses. Begge typer er monteret med gummiringe som det er vigtigt også at rense. Husk at smøre gummiringen (evt. med opvaskemiddel) og placer den korrekt inden vandlåsen monteres igen. Lugtlås kan også være såkaldte S-vandlåse og P-vandlåse, der er monteret under selve gulvafløbet. Start med at rengøre afløbsskålen, derefter kan S-og P-låsen renses, fx med varmt vend og en wc børste. Vandlåsens bund er typisk placeret 30-50 cm under gulvniveau. Skyl efter med en spand vand.

Lugtgener kan også opstå fra sideledninger til gulvafløb, typisk fra en håndvask eller et badekar. Rensning udføres ved gennemskylning/spuling med varmt vand, evt. suppleret med kloropløsning. Slut af med at montere risten igen og fyld vandlåsen med vand. På vedhæftede tegning, ses gulvafløbs placering og indretning. Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester.

Principskitse af gulvafløb og vandlåse
Table of Contents