< All Topics
Print

Formål med Rottespærre

En rottespærre har som formål at hindre rotters indtrængen i bygninger via afløbsinstallationerne.
En rottespærre placeres i en rense-og inspektionsbrønd eller nedgangsbrønd udenfor bygning, og en
rottespærre er forsynet med to klapper der hindrer rotters passage opstrøms, men samtidigt tillader
afløbsvandet i at passere nedstrøms.
Rottespærre tilses jævnligt ved at afmontere brønddæksel og besigtige rottespærre fra terræn. Hvis
der konstateres ophobninger af papir eller fækalier foran rottespærre, kan disse ofte fjernes ved at
spule rottespærre med haveslange, eller ved at kaste en stor spand vand ned i brønden.
Hvis rottespærren er skyld i tilstopninger, fx ved at klapperne ikke bevæges frit når der kommer vand
og faste stoffer, skal rottespærre optages for rensning eller reparation. Et sådant indgreb i
afløbsinstallationen må kun foretages af firma med autorisation som kloakmester.
Rottespærrer skal serviceres iht. leverandørens anvisninger af virksomhed med autorisation som
kloakmester. Service foretages mindst én gang årligt.
Service omfatter at rottespærre optages for rengøring, funktionskontrol og udskiftning af eventuelle
defekte dele. Ved genmontering sørger montøren for at rottespærre monteres sikkert og korrekt så
rotter hindres i at passere opstrøms, og så afløbsinstallationen kan fungere og bortlede afløbsvandet
nedstrøms.
På medfølgende tegninger ses placeringen og indretningen af rottespærre.
Hvis der opstår driftsproblemer du ikke selv kan/må løse, kontaktes autoriseret kloakmester.

Table of Contents