< All Topics
Print

Et kloakeftersyn under KEO består af?

Når du bestiller en kloakmester til at komme og lave et KEO eftersyn på din kloakinstallation, får du følgene:

  • En tv-inspektion af tilgængelige kloakinstallationer fra en brønd.
  • Der foretages en visuel inspektion af tilstanden af ejendommens kloakinstallationer.
  • Der undersøges om hvorvidt ejendommen er beskyttet mod opstigende vand fra kloakken og mod rotte indtrængen.

Læs også:

Hvad står KEO for ?
Hvad kan jeg bruge KEO til ?
Hvad får jeg ved KEO ?
Er KEO et lovkrav?
Er det en god idé at få lavet en KEO rapport?

Table of Contents