< All Topics
Print

Er der krav om rottespærre?

I Danmark er der ikke nogen specifik lovgivning, der pålægger lovpligtig service på rottespærre. Der er heller ingen generelle krav til, hvor ofte en rottespærre skal serviceres.

Table of Contents