< All Topics
Print

Bundfældningstank

Husets spildevandsinstallationer er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. Effektiviteten af bundfældningstanken er afgørende for hele afløbsinstallationens funktion og levetid. For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne drifts-og vedligeholdelsesmanual følges:

  • Tanken tømmes mindst 1 gang årligt. Efter tømning og før ibrugtagning fyldes tanken ¾ med pH-neutralt vand, vandet skal stå over bunden af tankens T-stykker
  • For at beskytte funktionen i efterfølgende nedsivningsanlæg, pilerensningsanlæg eller minirenseanlæg m.v. skal der ved tilbage fyldning af vand være et minimum af fortyknings og flokkuleringsmidler
  • Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og tømning
  • Eventuelle udluftningsledninger må ikke tilstoppes eller fjernes
  • Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer, som kun vanskeligt går i forrådnelse i afløbet, da disse kan ødelægge bundfældningstankens funktion eller forårsage tilstopninger

Hvis der er integreret pumpebrønd i bundfældningstanken, se drifts-og vedligeholdelsesmanual for pumpeanlæg. På medfølgende tegninger ses bundfældningstankens placering og indretning. Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester Herunder er vist en principskitse af en bundfældningstank

Table of Contents